Obchodné podmienky

Úvod O násObchodné podmienky

Obchodné podmienky

Pred objednaním tovaru si, prosím, pozorne prečítajte tieto podmienky. Realizáciou objednávky vyjadrujete svoj súhlas s nimi . Nasledovné informácie Vám pomôžu pohodlne nakupovať v našom obchode a nám vybaviť objednávku k Vašej spokojnosti.

 

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu TENEX:

Team TENEX s.r.o.

Lieskovská cesta 1078/16

960 01 Zvolen

IČO:       36040461
DIČ:      
2020068952
IČ DPH: SK2020068952

Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, Odd.: Sro,vl. č. 6340/S

 

Banka: Všeobecná úverová banka
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
SWIFT:
SUBASKBX
IBAN: SK51 0200 0000 0013 7976 8157

 

Kontakt: tenex@tenex.sk  

              marek@tenex.sk  , +421 903 546 987

              dobrovic@tenex.sk , +421 948 320 698


Prevádzkovateľ je platcom DPH.


Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa chápe ako uzatvorenie kúpnej zmluvy na diaľku. Odoslaním objednávky kupujúcim a jej následné e-mailové potvrdenie predávajúcim sa chápe ako obojstranné akceptovanie kúpnej zmluvy. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a nákladov na doručenie.

 

Cena

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané s daňou z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. K nej sa pripočítavajú náklady spojené s balením a prepravou. Ceny uvedené v internetovom obchode sú maloobchodné. Cena tovaru sa môže meniť podľa aktuálneho stavu cien na trhu. Vyhradzujeme si právo zmeny cien v internetovom obchode TENEX ako aj v cenníkoch pre veľkoodberateľov.

Minimálna suma objednávky je 10,- Eur.

Od roku 2016 v cenách elektronických zariadení už NIE je zahrnutý recyklačný poplatok.
Tento Vám bude faktúrovaný k Vašej objednávke podľa typu a váhy objednaného elektrozariadenia:

lampa do 1 kg 0,07,-EUR bez DPH
lampa do 5 kg 0,30,-EUR bez DPH
šijacie stroje stolové 1,19,-EUR bez DPH
stroje do 3 kg 0,25,-EUR bez DPH
stroje do 6 kg 0,60,-EUR bez DPH
stroje do 15 kg 1,90,-EUR bez DPH
stroje do 30 kg 3,36,-EUR bez DPH
stroje do 50 kg 5,28,-EUR bez DPH
stroje do 100 kg 9,84,-EUR bez DPH
žehliace systémy a žehliace dosky 1,19,-EUR bez DPH

 

 

Platobné podmienky

Za tovar možno zaplatiť prevodom na účet

IBAN: SK51 0200 0000 0013 7976 8157

 

alebo v hotovosti pri prevzatí zásielky (SPS - dobierka),

prípadne v hotovosti v našej prevádzke na adrese:

Lieskovská cesta 16, 961 01 Zvolen. Konkrétne informácie o spôsoboch, lehote doručenia a o poštovnom sú prehľadne rozpísané v sekcii Prepravné podmienky“.Dodanie tovaru

Každá objednávka sa vybavuje ihneď po jej obdržaní. Objednávky prijaté po 12.00 hodine budú spracované až nasledujúci pracovný deň. Ak si vyberiete možnosť zaplatiť bankovým prevodom na účet, realizujeme ju hneď po prijatí platby. Na e-mail Vám bude doručená vystavená faktúra s údajmi potrebnými na platbu (variabilný symbol =  číslo faktúry). Dodacia lehota je 1 pracovný deň po spracovaní a skompletovaní objednávky, ak sa tovar nachádza kompletne na sklade. O  stave objednávky ešte pred doručením prepravcom je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.  Tovar doručujeme prostredníctvom služby SPS (SLOVAK PARCEL SERVICE).

Ak ste si vybrali doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty, musíte rátať s tým, že balíčky podávame na pošte len raz týždenne, keďže ich je minimum - teda dodacia doba je oveľa dlhšia ako pri dodaní prostredníctvom SPS.

 

Prevzatie  tovaru:

Od nás odchádza zásielka čo najstarostlivejšie zabalená. Pri doručení odporúčame kupujúcemu zásielku skontrolovať. Ak  pri doručení, v prítomnosti kuriéra zistíte  poškodenie obalu, je potrebné spísať s doručovateľom protokol o poškodení. Ak bol tovar preukázateľne poškodený pri preprave a zistíte to až po prebratí zásielky, čo najskôr nás prosím informujte na tenex@tenex.sk. Výmena tovaru pri poškodení vzniknutom pri preprave je možná len po jeho okamžitom nahlásení.

 

Záruka a reklamácia:

V prípade reklamácie nás kontaktujte  e-mailom na: tenex@tenex.sk. Všeobecná záručná doba na spotrebný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

 

Zrušenie objednávky kupujúcim:

Odoslaná objednávka sa okamžite po prijatí začína spracovávať. Ak sa kupujúci rozhodne stornovať objednávku bezprostredne po jej odoslaní, je potrebné urobiť to čo najskôr, telefonicky na čísle +421 948 320 698. V prípade storna objednávky, ktorú už predávajúci odoslal, ju môže kupujúci vrátiť späť, a to neprevzatím balíka u prepravcu. V prípade platby na účet, bude kúpna cena kupujúcemu vrátená do 15 dní po tom, ako predávajúci spätne obdrží nepoškodený tovar a vzájomne sa dohodnú na spôsobe vrátenia peňazí. Balné a poštovné náklady nemôžu byť vrátené.

 

Zrušenie objednávky predávajúcim:

Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky v týchto prípadoch:

  • ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie

  • v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky

  • ak kupujúci v predchádzajúcom období nekonal korektne

  • ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva.

V takomto prípade je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú kúpnu sumu, predávajúci je povinný zaslať mu ju späť prevodom na jeho účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody s kupujúcim) do 15 kalendárnych dní.

 

Ochrana a súhlas so spracovaním osobných údajov

Keď budete posielať prostredníctvom tejto webovej stránky akékoľvek osobné údaje, dávate tým svoj súhlas na to, aby ich spoločnosť TENEX SERVIS, s.r.o. mohla používať v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Zhromažďujeme iba osobné identifikačné údaje alebo informácie, ktoré nám konkrétne a dobrovoľne poskytujú návštevníci našej webovej stránky. Dostávame malé množstvo identifikačných informácií, ako napr. meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu či telefónne číslo. Návštevníci nám takisto môžu prostredníctvom našej webovej stránky zaslať e-mail. Ich správy budú obsahovať zvolené meno a e-mailovú adresu užívateľa, ako aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré si užívateľ bude priať zahrnúť do správy. Keď nám návštevník našej webovej stránky poskytne svoje osobné údaje, použijeme ich iba pre tie účely, pre ktoré nám boli poskytnuté. Naše webové stránky nezhromažďujú ani postupne nezískavajú osobné identifikačné informácie na to, aby sme ich šírili či predávali tretím stranám za účelom robenia marketingu medzi spotrebiteľmi, alebo aby sme rozosielali korešpondencie v mene tretích strán. Prevádzkovateľ osobných údajov TENEX SERVIS, s.r.o., je prevádzkovateľom všetkých osobných údajov získaných prostredníctvom tejto webovej stránky, ktoré bude spracovávať v súlade so slovenským zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 Prístup k osobným identifikačným údajom majú iba oprávnení zamestnanci TENEX SERVIS, s.r.o., ktorí sa zaviazali zabezpečiť dodržiavanie dôvernosti týchto informácií. Ak sa návštevníci našej webovej stránky rozhodnú odhlásiť sa zo zoznamu adries alebo z registrácií, môžu nám zaslať mail na adresu tenex@tenex.skOsobné údaje, ktoré nám zašlete, budeme uchovávať iba tak dlho, ako to bude potrebné na naplnenie účelu, pre ktorý sme ich získali alebo ako to vyžaduje platná legislatíva.

Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z., že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje spracované pre účely doručenia objednaného tovaru, ktoré môžu byť poskytnuté (napr. prevádzkovateľovi doručovacej služby a účtovníkovi).

Copyright 2015 - 2020 © TENEX SERVIS - šijacia, rezacia, žehliaca technika a krajčírske potreby